Harrie Arendsen is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt je in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Harrie Arendsen is alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Rechten van betrokkenen;
Contactgegevens;
Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Harrie Arendsen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Harrie Arendsen gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten

Harrie Arendsen houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onder- houden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van de Harrie Arendsen.

3. Beveiligingsniveau

Harrie Arendsen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratie en veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan rewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien jij toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kunt jij na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien jij niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

je kunt jouw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Harrie Arendsen
Transportweg 23
7007CL Doetinchem
0314-334451
doetinchem@harriearendsen.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (https://www.harriearendsen.nl) worden gepubliceerd.