Details privacyverklaring Harrie Arendsen

2.1 details particuliere klanten

Van de particuliere klanten gebruiken wij:

E-mailadres voor het toesturen van informatie, tenzij je hebt afgemeld.

2.3 details formulieren

De drie formulieren zijn: aanvraag proefrit, aanvraag offerte en direct contact. Alle drie de formulieren vragen: voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres. Voor de proefrit zijn vestiging en datum verplicht. Voor de andere twee de inhoudelijke vraag.

2.4 details medewerkers

Om de verplichtingen na te komen die wij als werkgever hebben bewaren wij in het personeelsdossier als persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kopie van de legitimatie en de loonbelastingverklaring, BSN, opleidingengegevens over de gemaakte inhoudelijke afspraken (werkzaamheden, loopbaan en beloning), het functioneren en arbeidsvoorwaarden. Het dossier wordt conform de wettelijke termijn vernietigd na beëindiging van het dienstverband.

2.5 details sollicitanten

Wij gebruiken het cv, de motivatiebrief en openbare informatie op sociale media. De selectie bestaat uit twee gesprekken: een met mogelijke collega’s en een met het management. Indien beide positief zijn kan een kennis- en of vaardighedentest worden afgenomen. Als laatste is er een arbeidsvoorwaardengesprek. Gegevens kunnen we delen met de bedrijven die kennis- of vaardigheidstesten verzorgen.

2.6 details delen gegevens en bewaartermijnen:

Wij delen gegevens met de centrale diensten van Harrie Arendsen & Nieuwenhuijse groep voor:

Verder delen wij gegevens van:

De gegevens van bedrijven en klanten verwijderen wij:

De gegevens van medewerkers worden verwijderd als het arbeidscontract met hem is beëindigd:

2.8 details maatregelen

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat:

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen. Wij evalueren maatregelen jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.