Naar inhoud

Volvo Harrie Arendsen verwelkomt Operationeel Directeur Teun Oosterveen

Een organisatie kan pas blijven groeien als de juiste mensen, met de juiste visies, op de juiste posities werken. Om dat te bewerkstelligen vindt er af en toe een verschuiving plaats. Recentelijk vond deze verschuiving plaats in het management van Volvo Harrie Arendsen: Algemeen Directeur Frank zette een stap opzij zodat er ruimte werd gecreëerd voor Teun Oosterveen, die sinds 1 november jl. is aangesloten als Operationeel Directeur. Samen gaan de heren het merk Harrie Arendsen, maar vooral de mensen en de maatschappij verder helpen. Wij stellen Teun graag aan u voor.

Ontmoeting op de wielrenfiets

Frank speelde al twee jaar met de gedachte om het ‘managementteam’ uit te breiden, maar schoof daadwerkelijke actie voor zich uit vanwege een licht gevoel van twijfel. Tot eerder dit jaar. Het was mei 2018 toen hij en Teun elkaar troffen op de wielrenfiets tijdens de reünietocht van Stichting Bergh in het Zadel. Al gauw bleek dat Frank niet de enige was met een twijfelend gevoel. Teun: “We hadden al best een stuk gefietst toen Frank naast mij kwam rijden. We kennen elkaar al langer en nadat we waren bijgepraat op persoonlijk vlak, ging het over op ons beider werk. Op dat moment werkte ik ook voor de Volvo Group, als Manager Trucks Sales bij Renault. Via een omweg leidde het gesprek tot het belang van een menselijke directie die vertrouwen neerlegt waar het hoort: bij de mensen en op de werkplek. Zo kwamen we op het beleid binnen Harrie Arendsen, want Frank herkende deze gedachte vanuit de managementstijl ‘Samen Organiseren’. Op het moment dat Frank vervolgens vroeg hoe ik mijn zakelijke toekomst voor mij zag, klonk er bij mij wel wat twijfel. Toen stelde ik hem dezelfde vraag en zo is het balletje gaan rollen.”

Wie is Teun?

Teun Oosterveen (38) is een geboren Brabander en woont sinds 12 jaar in ’s-Heerenberg. Over enkele maanden verwachten hij en zijn vrouw Emmy hun eerste kind. Zodra Teun over zijn werkverleden vertelt, wordt al gauw duidelijk de autobranche hem zeker niet vreemd is. “Ik ben ooit gestart met een stage bij een Volkswagen dealer, daar bleef ik werken en zo kwam ik in de showroom terecht. Hier verkocht ik zowel personen- als bedrijfsauto’s. Vanuit die positie ben ik bij Mercedes terechtgekomen, op de buitendienst van de bedrijfswagens. Eén dag in de week stond ik in de showroom. Mijn volgende stap was naar de personenwagens van Nissan Nederland, de importeur. Deze verruilde ik na vier jaar voor de bedrijfswagens bij Fiat Nederland. Uiteindelijk heb ik dus ook bijna drie jaar voor de Volvo Group gewerkt, bij Renault Trucks. Mijn kantoor zat in Beesd, waardoor ik mijn leaseauto inleverde in het ene gebouw, om vervolgens via een gang naar Volvo Cars te lopen. Het Zweedse is voor mij zeker niet nieuw.” Afgezien van dit Zweedse, is ook Harrie Arendsen hem niet helemaal nieuw. In de afgelopen jaren kwam Teun via verschillende wegen in contact met het bedrijf, waarbij hem louter positieve geluiden bereikten.

Op het moment van dit interview heeft hij het zes dagen zelf kunnen ervaren. Teuns eerste indruk? “In de dagen dat ik hier nu werk, heb ik al gemerkt dat de cultuur niet veel anders dan bij Trucks is. Het is open; zeker binnen Harrie Arendsen communiceert iedereen volgens mij op een hele open en directe manier met elkaar. Dat past mij wel. En ik vind het heel knap dat je als dealerbedrijf, je naam als merk kunt vertegenwoordigen. Het feit dat je niet afhankelijk bent van het merk dat je vertegenwoordigt, maar van de uitstraling die je neerzet is echt een voorbeeld voor andere bedrijven in de autobranche. Dat is binnen Harrie Arendsen heel knap gelukt.”

Van autodealer naar onafhankelijk mobiliteitspartner

Nu Teun de opererende kant van het bedrijf voor zijn rekening neemt, krijgt Frank meer tijd en ruimte om zichzelf bezig te houden met de verdere ontwikkeling van het merk Harrie Arendsen. Hij vertelt: “Met mijn ambitie, creativiteit en overtuiging hoop ik het bedrijf te blijven verrijken. Ik ben er namelijk zó van overtuigd dat je lekker moet pionieren, plezier moet hebben in wat je doet. Ik wil graag de verandering binnen de vrij traditionele branche zijn, natuurlijk wel op een verantwoorde manier. Een duurzaam pand zoals we in Hengelo hebben gerealiseerd, vind ik daarin nog het minst spannend eigenlijk”, vertelt Frank. “Dingen anders doen dan we gewend zijn, daar geloof ik in. Om onszelf daarmee te onderscheiden van andere dealers. Niet voor niets roep ik al jaren ‘We verkopen Volvo’s, maar leveren onafhankelijkheid'. Dat is wat mij beweegt. Wellicht kunnen Teun en ik de rol als onafhankelijk mobiliteitspartner gaan onderzoeken. Dat wij, merk-onafhankelijk, een specialist worden op het gebied van mobiliteit en dat wij bedrijven helpen met hun volledige mobiliteitsplan.Er zijn nog zoveel uitdagingen. Zolang je nog geen 100% marktaandeel hebt, is er nog altijd ruimte voor verbetering.”

Teun is het daar mee eens. "Ik vind het heel interessant om te kijken wat er nu binnen het bedrijf gebeurt. Er gaat hier echt al heel veel goed, dat zie ik absoluut, maar ik zie ook dat er zaken zijn die misschien nog onduidelijk zijn. Ik hoop daarin mijn bijdrage te kunnen leveren. Het is belangrijk dat je als bedrijf niet heel erg focust op het hier, nu en de komende drie jaar, maar ook vooruit kijkt naar de komende decennia. Ik heb daaromtrent – en dat is misschien in het verlengde van Frank – ook wel ideeën waar we volgende stappen kunnen zetten. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel leuk op de vestigingen rond te lopen en met de mensen bezig te zijn. Om hen te coachen en te kijken waar we met elkaar een stapje beter kunnen worden. Daar geloof ik nog altijd in; het moet met elkaar en de verantwoordelijkheid moet bij de mensen zelf liggen. Daar liggen voor mij de eerste prioriteiten. Het draait echt om de mensen, dat geldt zowel voor de klanten als het kapitaal van de organisatie: het team.” Om dit kapitaal zo sterk mogelijk te maken, gaat Frank zich nog meer focussen op de Harrie Arendsen Academy. “Ik wil onze cultuur uitrollen en waarborgen. De identiteit van het bedrijf en het merk. Het liefst zou ik nieuwe mensen persoonlijk informeren en enthousiasmeren op hun eerste werkdag. Daarnaast is het belangrijk om dit ook twee keer per jaar te doen met het huidige team. De kracht zit ‘m namelijk in herhaling. Door twee keer per jaar met elkaar om tafel te gaan om te bespreken of men nog blij wordt van hetgeen ze doen, wat ze willen bereiken en misschien zelfs wensen. Ook dat wordt een van mijn belangrijke rollen binnen het bedrijf.”

Samen met Teun kijken we uit naar een toekomst waarin u, de klant, nóg verder geholpen wordt. Heeft u vragen aan Teun of wil u hem eens ontmoeten? Dat kan zeker! Als u contact opneemt met info@harriearendsen.nl, bespreken we graag de mogelijkheden.

Cookie-instellingen

Hond Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Meer informatie over cookies

Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?

Bekijk via onderstaande links de privacyverklaring en toestemmingsverklaring per vestiging:

Sommige informatie op deze website kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Sommige accessoires die hier staan beschreven of worden getoond zijn mogelijk nu alleen nog maar tegen een meerprijs leverbaar. Voordat u gaat bestellen verzoeken wij u om eerst bij Volvo Harrie Arendsen te vragen naar de meest recente informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder kennisgeving, in de prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen. Aan de informatie in deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo Harrie Arendsen. Gebruik van plaatjes of teksten voor
werkstukken of spreekbeurten op school of bij hobbyclubs mag wel zolang deze niet verder verspreidt of openbaar gemaakt worden.

Volvo Harrie Arendsen geeft geen garanties noch vertegenwoordelijkheid omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt gelinked. Dit is louter bedoeld om het u makkelijk te maken en betekent niet dat Harrie Arendsen B.V. de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Harrie Arendsen Doetinchem, Harrie Arendsen Ruurlo, Harrie Arendsen Zevenaar, Harrie Arendsen Almelo en Harrie Arendsen Hengelo ook wel Harrie Arendsen Groep genoemd.

Versie: 22-05-2018 versie 1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.harriearendsen.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Harrie Arendsen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Harrie Arendsen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Voor het plannen van een onderhoudsafspraak verwerken wij de bedrijfsnaam, uw NAW-gegevens, voertuiggegevens, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u vraagt deze gegevens te verwijderen.
 • Voor het uitvoeren van een taxatie verwerken wij uw NAW-gegevens, voertuiggegevens, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u vraagt deze gegevens te verwijderen.
 • Voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt verwerken wij uw NAW-gegevens, voertuiggegevens, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u vraagt deze gegevens te verwijderen.
 • Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij verwerken uw IP adres en hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
 • Voor het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • Voor het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Harrie Arendsen, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

Voertuig Geregistreerde Gegevens

Sommige Volvo modellen kunnen daarnaast automatisch Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens (zoals hierboven gedefinieerd) met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving verzamelen, hetgeen in het bijzonder gegevens van technische aard betreffen en gegevens die niet rechtstreeks verband houden met u als persoon. Dergelijke gegevens zijn doorgaans aan het chassisnummer (VIN) van het voertuig gekoppeld en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. Deze gegevens worden door Volvo Car verzameld en kunnen eveneens worden verstrekt aan ons. De Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens die door ons kunnen worden verwerkt zijn:

 • Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.)
 • Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.)
 • Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.) Informatie over bepaalde Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding van uw voertuig en kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Car, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Car.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. Wij kunnen gegevens delen met:

Delen met anderen

In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. Wij kunnen gegevens delen met:

 • Ondernemingen die behoren tot de Volvo Car Group en verbonden zijn aan Volvo Car Corporation;
 • Volvo Car;
 • dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Volvo Car;
 • met leveranciers die diensten aan de ons leveren;
 • met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 • een koper van een van de bij Volvo Car aangesloten dealerbedrijven of erkende reparateurs of een (bedrijfs)onderdeel daarvan;
 • een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en
 • aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Doorgifte van uw gegevens naar bovenstaande derde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring, en alleen voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Derden aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Indien derden worden aangemerkt als 'verwerkers', zullen wij adequate schriftelijke afspraken maken met deze 'verwerkers' om een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevensbeveiliging

Harrie Arendsen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Harrie Arendsen of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruikenanalytische cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op harriearendsen.nl en onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van harriearendsen.nl bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren/verbeteren van onze website

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website, ons een e-mail te sturen via harriearendsen@harriaerendsen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0314-334451 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Harrie Arendsen Groep (Goed Goan Beheer B.V.)

Transportweg 23, 7007CL Doetinchem

KVK 09093858

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Accepteren Weigeren