1. Privacyverklaring Harrie Arendsen

Dit is de laatst goedgekeurde versie van 01-11-2021. Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is. Deze verklaring is gemaakt om te voldoen aan eisen van professionaliteit en de wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Artikel 23 van de algemene voorwaarden BOVAG autobedrijven koop / reparatie & onderhoud is niet van toepassing.

2. De persoonsgegevens en het gebruik bij Harrie Arendsen

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We bewaren ze conform de wettelijke bewaartermijnen of conform richtlijnen van de branchevereniging.

2.1 Particuliere klanten

Een particuliere klant koopt bij ons een auto en kan ook het onderhoud uit laten voeren. Op de documenten en in de systemen die we gebruiken hebben we de naam, adres, telefoon, e-mail, handtekening en bankrekeningnummer. Klik hier voor meer details.

2.2 Bedrijven (kopers van auto’s, leasemaatschappijen en leveranciers)

Van de bedrijven hebben wij de naam en contactgegevens van de organisatie. Als er een contactpersoon is hebben wij zijn naam en contactgegevens. De gegevens staan op offerte, orderbevestiging, werkorders en facturen.

2.3 Contact via de website

Op de website staan drie contactformulieren voor de diensten. Alleen met de als noodzakelijk aangegeven gegevens kunnen we een kwalitatief goed antwoord gegeven. Via de chat is een mogelijkheid voor directe interactie. Vooraf is daarvan niet aan te geven welke gegevens er in komen. Klik hier voor meer details.

2.4 Medewerkers

Hun persoonsgegevens leggen wij vast in:

2.5 Sollicitanten

De persoonsgegevens gebruiken wij in het selectieproces. Gegevens van niet uitgenodigde en afgevallen kandidaten vernietigen wij binnen 12 maanden na einde van de selectie. Klik hier voor meer details.

2.6 Algemene regels voor het delen van gegevens

Wij delen informatie (en persoonsgegevens) als het noodzakelijk is met leveranciers, overheidsinstanties en voor het uitvoeren van personele regelingen nadat er goede contractuele afspraken zijn gemaakt. Persoonsgegevens verwijderen wij na de vastgestelde of wettelijke bewaartermijn. Klik hier voor meer details.

2.7 Klanttevredenheid via “klanten vertellen”

Wij horen graag hoe klanten onze dienstverlening waarderen. Wij hebben een contract met DTG die AVG-verantwoordelijke is voor de verwerking. De review staat op hun website en met een link ook op onze website. Die gegevens zijn dus openbaar.

2.8 Genomen maatregelen

Harrie Arendsen heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met zijn leveranciers. Klik hier voor meer details.

3. Jouw rechten

Na jouw verzoek aan Harrie Arendsen (met een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Je kan wijzigingen doorgeven of verzoeken gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Wij doen dat binnen een periode van maximaal 4 weken. Hier kan jij jouw aanvraag indienen. Gegevens in de financiële en personeel administratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen. Dat kun jij niet wijzigen. Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan heb jij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies op deze website

Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen (persoons)gegevens voor het functioneren en verbeteren van de website. De instelling van Google Analytics is zo dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven.

Na jouw toestemming kunnen we voor jouw gemak ook sociale media en advertentie cookies plaatsen. Klik hier voor meer details.

Door Volvo:

4.1 Persoonsgegevens en het gebruik door Volvo

Volvo Car Nederland B.V.[1], verwerkt als AVG-verantwoordelijke persoonsgegevens:

4.1 Algemeen

Volvo gebruikt de gegevens voor:

4.2 Volvo Card

De klant die zijn onderhoud laat uitvoeren door een erkende dealer krijgt de één jaar geldige Volvo Card. Die geeft recht op Volvo assistance bij pech en speciale aanbiedingen. De klant kan via de website de communicatie voorkeuren aanpassen voor Harrie Arendsen en Volvo van:

4.3 De gegevens verzameld door veiligheidsvoorzieningen en het automanagementsysteem[2]

Auto’s voor modeljaar 1989 verwerken geen gegevens: er is geen managementsysteem. Auto’s vanaf modeljaar 1989 hebben managementsystemen die gegevens verzamelen en opslaan. De gegevens vertellen indirect ook hoe de bestuurder omgaat met de auto. Om die reden zijn het persoonsgegevens die alleen verwerkt mogen worden als het noodzakelijk is.

eCall

Auto’s vanaf modeljaar 2020 melden verplicht bij een alarmcentrale de locatie van een:

De alarmcentrale schakelt de hulpdiensten in.

On-call

De optie die de bestuurder gebruikt om:

Event Data Recorder (EDR)

In auto’s vanaf modeljaar 2015 legt EDR gedurende maximaal 30 seconden gegevens van een aanrijding vast over de auto en de bestuurder. (hij registreert wel maar gooit weg in de andere periode?) Die gegevens gebruikt Volvo voor onderhoud, onderzoek en verbeteringen van de voorzieningen. Op basis van een wettelijk bevel kunnen relevante gegevens aan justitie worden verstrekt.

De vastgelegde gegevens van de:

De gegevens van EDR zullen:

Instellen van uitwisseling van gegevens met apps

Via het menu instellingen, systeem en privacy geeft bestuurder toestemming voor het uitwisselen van gegevens van de telefoon apps met de auto. Hoe apps omgaan met de gegevens staat in de voorwaarden van de apps.

Navigatie

De bestemmingen in het systeem leggen vast waar je bent geweest. Bij inruil van jouw auto worden deze gegevens gewist door de fabrieksinstellingen te herstellen.

Klachten

Een inzageverzoek bij Volvo kan https://www.volvocars.com/nl/subject-rights-request


[1] onderdeel van Volvo Car Group en verbonden met Volvo Car Corporation

[2] Hierbij wisselt Volvo persoonsgegevens uit met een dienstverlener.